Пчеларски портал

Безплатни обяви. Безплатни малки обяви. Добави нова обява бързо, лесно и без регистрация.
БГ институции
Полезно

45% от фирмите нямат нито един служител

45% от фирмите нямат нито един служител 1.08.2015

Едва 7% от новите дружества оцеляват повече от 5 години

45% от активните фирми в страната нямат нито един нает служител, сочат данните на НСИ. През 2013 г. в България е имало 327 503 активни предприятия, което е с 1,2% повече в сравнение с предходната година. 45% от тях, или 146,97 хил. фирми са без наети лица. Това означава, че единствено собственикът върти цялата дейност на фирмата, като нерядко помощници са членовете на семейството му. В следващата група фирми с "1-4 наети лица" попадат 130 хил. предприятия, или 39,8% от общия им брой. Най-нисък е делът на фирмите в групата "5-9 наети лица". За петгодишния период от 2009 г. до 2013 г. техният дял е средно 7,7%, докато в групата "10 и повече наети лица" попадат 8,4% от фирмите. Но именно в най-големите фирми с над 10 души персонал работят 69,8% от заетите.

Освен че в България има много малки фирми, често се създават и нови компании. За период от пет години ежегодно се раждат 13% от активните предприятия. В същото време общият брой на фирмите расте минимално, тъй като например през 2012 г. 12% от действащите фирми са били закрити.

За периода 2009-2013 г. най-висок дял от 45% имат новородените фирми в сектор "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети". А най-малък е делът на новите предприятия в сектор "Добивна промишленост" - едва 0,1%. Най-голям е броят на новородените фирми, които не са наели работна ръка. В групата "0 наети" през 2013 г. попадат 24 937 новородени фирми, следвани от групата с 1 до 4 наети - 12 589. През същата година новородените предприятия с над 10 наети лица са само 559. Явно хиляди българи регистрират малки фирми, за да си опитат късмета в частния бизнес, но данните сочат, че малцина успяват. 8% от новите фирми оцеляват по-малко от година.

От 42 136 родени през 2012 г. фирми, само 34 517 са преживели успешно 2013 г. Много по-малко предприятия се задържат на пазара повече от 5 години. От родените през 2008 г. фирми 5 години по-късно са активни само 7,2%. Като най-жизнеспособни са предприятията от сектор "Строителство" - 10,2%. Заради закриването на фирми има голямо движение на пазара на труда. През 2012 г. са закрити 38 749 фирми (12% от общия им брой), като в резултат работните си места са загубили почти 3,5% от заетите през годината. Като 45% от закритите фирми са от сектор "Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството". Именно в търговията хиляди хора ежегодно се опитват да започнат бизнес, но повечето фирми не оцеляват и пет години.

 

Източник: standartnews.com 

Етикети
Бизнес    България    икономика    политика    права    работа    свобода    фирми   
Последно в Obiavi1.net
Beekeeper notebook
BGtop.net Гласувай за тази страница в Българския ТОП bgchart
FreshNewsBg.com използва свободни RSS новини. FreshNewsBg.com се стреми да публикува информация само от достоверни източници, чиито наименования цитира, но не носи отговорност за верността и пълнотата на данните. FreshNewsBg.com задължително се позовава на източника на информацията.