Света е попаднал в едно трудно икономическо положение. Много държави са в момент на криза, от която се излиза доста трудно поради различни причини. Хората и бизнеса най-много страда от това и е важно спестяванията да бъдат възможно най-много, за да имаме някаква финансова сигурност.

справяне със световната криза

Не правете излишни разходи, които значително ще повлияят на бюджета ви. Не инвестирайте в нещо, което не е сигурно, че ще донесе дългосрочни доходи. Хубаво е да държите парите си в кеш, а не по банкови сметки, защото банките също търпят загуби и чрез вашите пари под формата на такси и задължения, те ще взимат някакъв % от наличните парични средства.

без разходи по време на криза

Помислете хубаво за какво ще харчите парите си, къде ще ги съхранявате и на какво ще разчитате като допълнителен доход. Знайте, че акциите, криптовалутите и съхранението на пари в онлайн портфейли не е добра идея, защото може да претърпите огромни загуби.