Мистериите, хипотезите и легендите предавани от векове от поколения на поколения са едни от най-интересните и привлекателни за хората неща. Ние обичаме неизвестното и необятното. В България има стотици мистериозни места, които трябва да се посетят, да се усети самата обстановка там и да се научи за техния произход.

Секретните тунели у нас

В България се знае за няколко мистериозни тунели и цели градове, които се крият под сегашните градове Пловдив, Стара Загора, Сливен и село Хухла. Ние само можем да гадаем кой ги е построил, за какво са построени и през кой век са били напълно завършени и използвани пълноценно.

Много малко хора знаят за входовете на тези тунели и градове. Това е така с цел те да бъдат запазени цели, здрави и непокътнати, за да може да се изучат цялостно. Пазете тайните и мистериите на страната ни!