Всеки, който е пострадал при пътно транспортно произшествие има право на обезщетение. Виновните за настъпилото ПТП нямат право на обезщетение. Може да потърсите обезщетението си от застрахователя на този, който е причинил ПТП-то или пък в съда с помощта на адвокат.

настъпило ПТП и обезщетения

На обезщетение подлежат както имуществените, така и неимуществените вреди причинени при ПТП. Към имуществените вреди спадат основно повредите по автомобила, а към неимуществените спадат вредите нанесени върху психиката на човека и претърпените страдания.

имуществени вреди при ПТП

Хубаво е да си търсите правата независимо от обстоятелствата. Трябва да знаете, че и при настъпила смърт при пътно транспортно произшествие има обезщетения, които е задължително да получите.

необходими документи след ПТП

Намерете добър адвокат в сферата на пътните произшествия. Набавете необходимите документи, които ви каже адвоката, че са нужни за получаване на обезщетението.