Съвременно дигитално решение: Как да улесните процеса на отпускане на кредит

До услугите на кредитния посредник имат безплатен достъп не само фирми, но и физически лица.