Замърсяването на природата касае всички ни. От най-малките до най-възрастните, опазването на средата трябва да се превърне в приоритет номер едно. Някои учени прогнозират, че процесът все още е обратим, но дори да не стигнем идеалната отправна точка, и най-малкото действие в тази насока има смисъл и полза.

Не е тайна, че автомобилната индустрия е една от най-допринасящите за накланянето на везните в неблагоприятен аспект. Не само вредните газове от колите, но и производственият процес станаха обект на трансформиране през последното десетилетие.

Все по-масови стават електрическите автомобили, но до колко те наистина не вредят?! Литият използван за направата на техните батерии е основната опасност. Намирането на ефикасни начини за рециклиране трябва да бъде приоритет на производителите.

А за останалите, остава употребата на литиево-йонни акумулатори, които много успешно намират приложение не само в автомобилния сектор, но и в системи за самостоятелно и аварийно захранване на обекти, фотоволтаични или вятърни системи.

За сравнение със стандартните автомобилните батерии, тези предназначени за по-мащабни проекти се отличават с изключителна издръжливост. Предпочитани са заради цикличния режим на работа и възможностите за дълбоко разреждане. Тук е налице и по-големият капацитет на единица обем. При добра поддръжка и адекватни процеси на заряд-разряд могат да доведат до доволна употреба повече от 10 години.

Някои автомобилни акумулатори също могат да се похвалят с впечатляващи резултати от над пет години живот. По-скъпите продукти носят своята полза и при правилна експлоатация можем да останем повече от щастливи за направеното вложение.

Опасни ли са литиево-йонните акумулатори за околната среда

Да се върнем към замърсяването. Много от възобновяемите и „безвредни“ източници на енергия използват батерии, които са конструирани на основата на лития.

Добивът на материала е повече от висок, поради повишеното производство на електрически автомобили, както соларни и вятърни системи. От там и цените бележат големи скокове.

Специалистите често спорят дизелът или преработката и рециклирането на литиеви батерии се оказва по-застрашаващо за околната среда. Може би не сме дорасли за наистина ефективни и щадящи методи, които да ни осигурят толкова нужната енергия.

Въпреки това, един литиево-йонен акумулатор се оказва по-малката вреда. Дългият период на употреба респективно води до по-рядка смяна на консуматива. Това от своя страна намалява общия обем отпадъчни продукти.

Няма как да се лишим от някои неща. Акумулаторите са едно от тях. Това не означава да си спестим отговорността. Тя може да бъде под формата на много неща в нашето ежедневие.