Произход

Думата „товар“ има дълга история и е свързана с историята на транспорта. Произходът ѝ може да бъде проследен назад до 1400 г. и е бил синоним на превоз на хора и стоки по вода. Терминът идва от среднохоландския vracht и среднодолния немски vrecht. Други езици като датски и шведски използват вариации на думата като „fragt“ или „frakt“, докато английската дума произлиза от френски fret.

В началото на 3-ти век пр. н. е. корабоплаването се превърнало във важно транспортно средство за търговците, които осъзнали, че разходите за корабоплаване са по-ниски от сухопътния транспорт. Ранните кораби са били натоварени със стоки, често във варели или чували, които са били подредени в тесни пространства под палубата. Процесът на корабоплаване отнемало невероятно много време, като корабите прекарват повече време в пристанището, отколкото в морето. Това обаче било голямо подобрение в сравнение с предишните методи и в крайна сметка води до развитието на гигантски корабни компании.

Световният пазар за превоз на товари - древността

Начини на транспорт

Съществуват различни режими за транспортиране на стоки. Всеки има свой собствен набор от процеси и информационни изисквания. Режимите също се различават по своята инфраструктура и възможности за обработка на товари. Съществуват и различни национални и международни регулаторни режими, които управляват различни видове транспорт. Някои методи се използват по-широко от други. Някои примери включват въздушен транспорт, железопътен транспорт, воден транспорт и тръбопроводен транспорт.

Основните фактори, влияещи върху избора на вид транспорт, са цената и разстоянието. За пътуване на къси разстояния цената е най-важното съображение. Въпреки това други фактори като скорост и комфорт могат да бъдат важни, особено за пътниците. Освен това конкуренцията между видовете се основава на използването на инфраструктурата. Когато един режим използва повече от капацитета на региона, това ще се отрази на други режими.

Световният пазар за превоз на товари - начини

Разходи

При проучване на най-добрите варианти за превоз на товари цена е първото нещо, което се проучва. Има няколко фактора, които определят цената на превоза на товари. Те включват начина на транспортиране, теглото, размера и разстоянието, което стоките трябва да изминат. Освен това трябва да се вземат предвид действителните стоки, които се изпращат. Всички тези фактори са взаимосвързани и влияят един на друг. Например увеличените разходи в пристанищните и пристанищните операции водят до по-високи тарифи за навло.

Разходите за превоз на товари варират значително между страните и маршрутите. Тя също варира в зависимост от вида на транспортирания товар. Някои страни харчат повече от други за международен транспорт. Например развиващите се страни без излаз на море и развиващите се малки островни държави харчат повече за транспорт от развитите страни. Причината за огромното разнообразие е комплексна, варираща от вида на товара до разстоянието на пътуване.

Световният пазар за превоз на товари - разходи

Сегментиране на пазара

Пазарът на превоз на товари е сегментиран въз основа на вида превозван товар. Сегментът за сухи насипни стоки се очаква да отбележи най-бърз растеж през прогнозния период. Този сегмент се движи от разрастващата се производствена индустрия, правителствената подкрепа и инвестициите. Освен това насипните стоки изискват камиони с голям капацитет за транспортиране на дълги разстояния.

За да отговорят на изискванията на потребителите, предприятията за превоз на товари трябва да отговорят на променящите се пазарни условия чрез разработване на диференцирани маркетингови стратегии. Поради тази причина сегментирането на пазара трябва да се основава на характеристиките на потребителя и вида на транспорта.

За България един от най-предпочитаните превозвачи е Карго Планет – фирма с доказан професионализъм и дългогодишен опит.

Световният пазар за превоз на товари - възможности

Възможности

Възможности за превоз на товари съществуват в Азия и Европа, особено в Близкия изток. Използвайки пристанищните инфраструктури на участващите държави, товарите от Източна и Югоизточна Азия могат лесно да бъдат транспортирани до Европа, Северна Африка и Средиземноморския регион. Регионът е и основен селскостопански център. Този растеж създава нови пазари за превоз на товари.

Транскаспийските маршрути също откриват нови възможности за превоз на товари. Очаква се този маршрут да транспортира 300-400 000 контейнера годишно до 2020 г. Това ще направи доставката на стоки до крайните потребители по-бърза. Украйна вече се съгласи да улесни този маршрут и три тестови контейнерни влака вече са изпратени от Китай за Европа. Освен това Азербайджан и Украйна подписаха протокол за преференциални тарифи, който ще улесни по-бързата доставка на стоки.