Пътните произшествие са все по-често срещани и броя на жертвите също се покачва, което не е никак добър показател за страната ни. Всеки от нас може да бъде по-внимателен на пътя, да кара съобразително и винаги да мисли както за себе си, така и за другите. По този начин пътните произшествия ще намалеят значително.

Ако се случи ПТП и вие сте участник в него, то е добре да знаете какво да направите, как да окажете първа помощ и как да действате след това, за да получите обезщетение за претърпените злополуки и финансови разходи. В тази статия ще поговорим за всичко това и за случаите, в които може да бъде получено обезщетение при смърт в следствие на ПТП.

Има два начина, по които може да се получи кръвнина при катастрофа, като ние ще ви разясним какво точно трябва да направите, за да станат нещата лесно и бързо. Плюсове и минуси има и при двата случая, но вие решавате по кой от двата ще задействате нещата по получаването на обезщетението.

Изплащане на обезщетението от лицето, причинило катастрофата

Първият начин за получаване на обезщетение при смърт след случило се ПТП е от самият виновник за произшествието. За начало бива внесен обвинителен акт и всичко след това преминава в съдебна фаза. Наследниците на починалото лице трябва да получат призовки за съдебното заседание.

Има опция да бъде упълномощен адвокат, който да представлява наследниците пред съда и да пази техните интереси.
Ако тръгнете да търсите обезщетение за смърт при ПТП по този начин трябва да знаете, че има иска е насочен директно към извършителя. Не може да знаете какво е финансовото състояние на извършителя и дали той може да изплати сумата, на която е осъден.

Вторият начин, по който може да бъде получено обезщетение при настъпила смърт след ПТП е чрез предявяване на претенция пред застрахователя, при когото виновният е сключил своята „Гражданска отговорност“ на автомобила или друг вид МПС. Ако автомобилът не е имал сключена застраховка, то обезщетението ще бъде изплатено от Гаранционен фонд.

Кой може да предяви иск за обезщетение като наследник?

Обезщетение като наследници могат да получат деца, съпруг/съпруга или лица, с които починалият е живял на семейни начала, както и родителите. Също така обезщетение може да получи брат, сестра, баба, дядо или внук на починалото лице, но само при условие, че се докаже силна връзка между лицето и роднината.

Как става предявяването на претенция пред застрахователя?

Като за начало трябва да бъде подадено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение за НЕимуществени вреди по въпросната застраховка „Гражданска отговорност“. Подателят на заявлението може да бъде наследника на починалото лице, адвокат с адвокатско пълномощно или пък друго лице, което има нотариално заверено пълномощно.

Трябва да опишете следните неща:

  • дата, час и място на настъпилото застрахователно събитие;
  • обстоятелствата и причините за настъпването на събитието (чертае се схема на събитието);
    След това ще трябва да се посочи размера на претенцията за неимуществените вреди. Знайте, че може а предявите и иск за изплащане на имуществените вреди, които могат да бъдат разходи за лечението на лицето преди неговата смърт. Важно е да декларирате, че във връзка с катастрофата и смъртта не сте получавали друго обезщетение или пък завеждали дело по съдебен ред.

Документи, които ще са ви нужни за получаване на кръвнина след катастрофа

Всички приложени документи трябва да са официални и издадени от компетентните органи и да удостоверяват, че става на въпрос за настъпило застрахователно събитие, което е свързано с пострадалия и обстоятелствата, при което е настъпило.

  • Констативен протокол за пътно транспортно произшествие (ПТП) с пострадали;
  • Смъртен акт;
  • Удостоверение за наследници;
  • Заверено копие за влязла в сила присъда, както и мотивите за нея;
  • Удостоверение за банкова сметка, по която ще бъде получено обезщетението;

Изплащането на обезщетението става след като застрахователя уважи заявените искания от страна на потърпевшата страна. Застрахователят предлага на наследниците на починалото лице споразумение, в което се урежда срока за изплащане на обезщетението и клауза и отказ от последващи претенции към него.

Като съвет ви даваме да потърсите професионална адвокатска помощ. По този начин вие ще бъдете сигурни, че всички документи ще бъдат събрани и всичко по отношение на обезщетението ще мине както трябва.